El relleu d'Espanya

Organització política i administrativa d'Espanya

El Descobriment i La Conquesta d'Amèrica

Ideari de la dona franquista

Recursos Hídrics a Espanya

El Turisme

Kit Kat, de Nestlé

Demografia espanyola

Població actual espanyola

La revolució de l'hidrogen

El carbó

El Petroli

Creixement sostenible

Les Comunitats Autònomes

La Construcció de la Unió Europea

L'Estat, centralisme o descentralització del poder?

L'Estat, el concepte

Comentari del plànol urbà

Mapes temàtics

El sistema urbà

Distribució i Creixement de la Població Mundial

La Transició Espanyola

Van Gogh

La dona a la història de la pintura

Bombardeig sobre Guernica

La Guerra Freda

El Guernica en 3D

Procediments geografia social i econòmica

Sector primari

Sector secundari

Sector Terciari

Demografia

Medi Ambient

La feudalització d'Europa

Les croades

Les legions romanes

La casa romana

Banys romans

Tarraco

La hispania romana

Els íbers a catalunya

Els faraons d'Egipte, part 1

Les piràmides

L'acròpolis d'Atenes

El partenó virtual

La casa grega

Els temples grecs

El segle de Pericles

Descripció de la Grècia antiga

L'educació en l'Alta Edat Mitjana

La revolució francesa

Aquest és la primera part d'una sèrie de 9 capítols.

El moviment obrer

La vida social al segle XIX

Las cruzadas medievles

La vida en un monasterio medieval

La Granja medieval

La casa burguesa

La ciutat medieval

El Coliseo

Roma i el seu imperi

La Escuela de Atenas

La rendición de Breda

La família de Carlos IV

Las Meninas

Rembrandt

Velàzquez

Goya

Rubens

L'art barroc a Roma

Expansió de l'Imperi Romà