Taj Mahal

La noblesa al segle XVIII

Les revetlles a l'Espanya del segle XVIII

Història de Grècia

La cova d'Altamira

Fenicis i grecs a la Península Ibèrica

Íbers i celtes

La fàbrica al món

Edgar Degas

Toulouse Lautrec

Aquesta és la primera part. N'hi ha quatre més.

Impressionisme

Impressionisme

Cubisme

Expressionisme

Velàzquez

El romanticisme

Les Guerres Mèdiques

Els reis catòlics

Erasme de Rotterdam

Lennin i Stalin


USSR, Lenin And Stalin - The funniest movie is here. Find it

Stalin

De lennin a Stalin


Iósif Stalin - Awesome video clips here

La crisi de 1929 i Henry Ford

L'arquitectura civil a l'Edat Mitjana

Catedral de Santiago

El camí de Santiago

La batalla de Poitiers

"La Reconquesta"

Invasions dels pobles bàrbars

L'Antic Règim

Hitler arriba al poder

La revolució industrial

Biografia de Mussolini

Els feixismes d' entreguerres

La revolució russa

El clima

El colonialisme a Àfrica

L'Imperi britànic al segle XIX

Arribada del ferrocarril a Espanya

Les grans revolucions

El món al segle XVIII

Lluís XIV

La Terra

Els retrats als segles XIX i XX

Els banys àrabs

La Mesquita de Còrdova

Les catedrals

La vida als monestirs medievals

El Barroc

El Segle d'Or

La invasió musulmana a la Península Ibèrica

Arquitectura gòtica

L'Islam

Picasso

Tenochtitlan

Colom i el descobriment d'Amèrica

Les Guerres Mundials

La dona durant la República

"Codi Colom" (30 minuts)

Felip II

L' Espanya del segle XVI

L'expansió imperialista de Japó (1870-1941)

La Guerra de Successió Espanyola

Comentari del mapa del temps

Comentari d'un climograma

Comentari d'un hidrograma

Fonts d'energia

Comentari d'una cliserie

Procés d'industrialització a Espanya

Comentari d'un mapa topogràfic

El Sector Pesquer a Espanya

Diari de Colom

27 exemples de la presència de la UE en les nostres vides

Els paisatges agraris d'Espanya