Activitats sobre els orígens del catalanisme polític

La Catalunya de la Renaixença

Edu3.cat

Marx i Engels

La industrialització

El moviment obrer

Resistència antifranquista a la Barcelona de 1936