Racó de Socials s'afegeix a l'agregador "blogs educació"


Racó de Socials s'afegeix a "blogs educació", un agregador de blogs d'educació de tots els nivells i matèries, així com generalistes, teòrics i de recursos TIC. Accepta blogs en català i castellà i de segones o terceres llengües. Si vols formar part has d'enviar la direcció del teu blog a blogseducacio@gmail.com i indicar a quin grup vols pertànyer. També pots linkar l'agregador amb el petit banner que encapçala aquesta entrada.