Activitats interactives sobre la Primera Guerra Mundial

Aquí teniu un enllaç amb activitats interactives sobre la Primera Guerra Mundial : http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/actividades.htm

Nacionalisme i imperialisme

La Guerra Freda

Segona Guerra Mundial

Época d'entreguerres

Primera Guerra Mundial

revolució industrial

Activitats sobre la Revolució Francesa

Aquí teniu un enllaç amb activitats per treballar la revolució francesa:http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfran/index.htm

La revolució industrial (2ªpart)

La revolució industrial (1ª part)

Escena de Temps moderns