Reportatge sobre la Canadenca

Aquí teniu un reportatge sobre la Canadenca:">

La violència a Catalunya dels darrers 300 anys

Reportatge sobre la violència a Catalunya en els darrrers 300 anys: http://www.tv3.cat/videos/5275332/Capitol-4-La-violencia

L'economia catalana dels darrers 300 anys

L'economia catalana ala llarg dels últims 300 anys: http://www.tv3.cat/videos/5291951/Capitol-5-Leconomia

La població a Catalunya durant els últims 300 anys

Aquí teniu un enllaç per veure un reportatge que parla sobre l'evolució de la població a Catalunya durant els últmis 300 anys: http://www.tv3.cat/videos/5266292/Capitol-3-La-gent