Viure en democracia

https://www.youtube.com/watch?v=8H8dbH_CuGQ

Tipologia de mapes

http://www.edu365.cat/primaria/faqs/social/tipusmapa.htm

Informació proves GESO

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/

Mostres proves lliures GESO

http://www.xelu.net/pdf/materials/26/2011_novembre_socials.pdf

Mostres proves GESO

http://www.alteraula.com/models-de-proves-lliures-del-graduat-en-secundaria/

Mostra prova GESO 2016

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/mostres/mostra-geso-social.pdf